Bu site emekli olmuştur. Arşiv amaçlı olarak BT AKADEMİ sponsorluğunda yayın hayatına devam etmektedir.
C#nedir?com
 
YAZAR HAKKINDA
Yaşar Gözüdeli
Yaşar Gözüdeli
http://www.csharpnedir.com/
İletişme geçmek için tıklayın.
10 Makalesi yayınlanmakta.
Yazar hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Yayınlanan diğer makaleleri için tıklayın.
İlgili etiketler: @subcatids atifta catcte categoryid categoryid categoryname categoryname) kategori kendini kullanimi reyoncte select server tabloya tbcategory ADO.NET/SQL Yaşar Gözüdeli
 
YAZI HAKKINDA
Türü : Makale
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
Seviyesi : İleri
Kategori : ADO.NET/SQL
Yayınlanma Tarihi : 5.4.2005
Okunma Sayısı : 43397
Yorum Sayısı : 2     yorum yaz
Site İçi AramaSİTE İÇİ ARAMA
Üye Girişini AçÜye GİRİŞİ
Üye girişi için tıklayın.
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Beni her zaman hatırla
Bir hafta boyunca kullanıcı bilgilerinizi kullanıcı çıkışı yapana kadar hatırlar. (Paylaşılan bilgisayarlarda önerilmez.)
 
Şifremi / Kullanıcı Adımı unuttum.
 
.net TV RSS Serbest KÖŞE (?)
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
emre TAŞ
Silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
Makale Gönder Bende Yazmak İstiyorum
.net TV RSSBlogroll
Turhal Temizer
Conda install environment.yml Package 10.12.2023
Turhal Temizer
Mac OS/X Removing CUDA 10.12.2023
Burak Selim Şenyurt
Matematik ve Oyun Programlama - Missile Command - Final 10.12.2023
Burak Selim Şenyurt
Matematik ve Oyun Programlama - Missile Command - Bölüm 2 10.12.2023
  Diğer Herşey
Sponsorlar
BT Akademi
Medya Portakal
Video Hosting Sponsoru
Csharpnedir.com bir Ineta üyesidir
Uzman Abi
Her Yönüyle C# - Sefer Algan
SQL Server 2005 : Recursive(Öz-yinelemeli) Sorgular ve CTE
 
Kapat
Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle Arkadaşıma Gönder MySpace Del.Ico.Us Digg Facebook Google Mixx Reddit StumbleUpon
Bu makalede, SQL Server 2005 ile gelen T-SQL ifadelerinden CTE(Common Table Expression)’yi ele alacağız. Ayrıca makalede view ve türetilmiş tablo gibi terimlere de değineceğiz. Bu çerçevede özellikle hiyerarşik veriler için sık sık ihtiyaç duyulan rekürsif sorguların basitleştirilmesini ele alacağız.

Giriş

CTE(Common Table Expression’lar) SQL-99 standardı çerçevesinde Microsoft T-SQL’e girmiş bir kalıptır. Bu kalıp, özellikle rekürsif sorguları basitleştirmek için etkin bir yoldur. Genel itibari ile View’lere ve türetilmiş tablo(Derived Table) ’lara çok benzeyen bu kalıp, daha çok rekürsif(kendine atıfta bulunan ) sorguları ifade etmeyi kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir

Öncelikle, view ve türetilmiş tablo(derived table) kavramlarını birer örnek ile ele alalım:

View, bir sorgudan ibaret olan veritabanı öğesi olup, tablo gibi davranır. Veritabanında kapladığı alan bir SELECT… ifadesinden ibarettir.

Basit bir View şu şekilde oluşturululabilir:

Örnek 1:

CREATE VIEW reyon(a,b)
AS
     SELECT categoryID, categoryNAme FROM tbCategoryTüretilmiş tablolar, alt sorgularla çalışmanın özel bir halidir ve bir sorguda, doğrudan tablo adı vermek yerine, başka bir sorgunun türettiği tabloyu tekrar sorgulamak şeklinde özetleyebiliriz. Bu durumda türetilmiş tabloyu, kaydedilmemiş view gibi düşünebiliriz.

Örnek 2:

SELECT reyon .*
FROM (
SELECT categoryID , categoryName
FROM tbCategory )
reyon ( a , b )
WHERE reyon.a ]] 100Sorgusunda, ’reyon’ için türetilmiş tablo denir. Burada, sütun adlarını değiştirdik. (MS Access ile çalışıyorsanız, sütun isimlerinin değiştirilmesine müsaade etmez.)

CTE

Genel Tablo İfadeleri(Common Table Expressions) bir tabloyu ifadeye bağlı tanımlama ve arkasından bu tabloya atıfta bulunacak bir sorgu şeklinde tanımlanabilir. Genel kullanımı şu şekildedir:

WITH CTEismi ( sütun-listesi )
AS ( CTE tanimi )
SELECT|INERT|UPDATE|DELETE… FROM… CTEismi

Az önceki örneği, CTE ile tekrarlayacak olursak:

Örnek-3:

WITH reyonCTE ( categoryID , categoryName )
AS
(
      SELECT categoryID , categoryName FROM tbCategory
)

SELECT reyonCTE . categoryID , reyonCTE . categoryName
FROM reyonCTE WHERE reyonCTE . categoryID ]] 100Bir önceki Türetilmiş Tablo ile bu örneğimiz arasındaki tek fark, aynı işin CTE ile yapılması. Ancak bu tür işlemler için, elbette Türetilmiş Tablo, CTE’ye göre daha sade bir hal almakta. Bu tür durumlar için CTE kullanmak avantaj yerine karmaşıklık getirmekte.

Birden fazla CTE aynı sorgu içerisinde kullanılabilir. Bu durum, birden fazla Türetilmiş tablo ile çalışmaya benzer.Örnek-4:


WITH CTEilkOnReyon (categoryID, categoryName)
AS
(
  SELECT TOP 10 categoryID, categoryName
  FROM tbCategory
  ORDER BY categoryID
),

CTEsonOnReyon(categoryID, categoryName)
AS
(
  SELECT TOP 10 categoryID, categoryName
  FROM tbCategory ORDER BY
  categoryID DESC
)
SELECT * FROM CTEsonOnReyon, CTEIlkOnReyon

Bu sorgu, herhangi iki türetilmiş tabloda olduğu gibi, iki CTE ifadesinin kartezyen çarpımını üretecektir(Biraz saçma ama basit bir örnek).

DİKKAT:

Birden fazla CTE bir sorguda kullanılacaksa, Bir defa WITH deyimi geçtiğine ve aralarına virgül konularak ayrıdığına dikkat edin.

Yinelemelilik(Recursion)

Türetilmiş tablo kavramından sonra, rekürsif ifade ne demektir biraz da bunun üstünde duralım. Rekürsif ifade, belli bir duruma kadar, sürekli olarak kendisine atıfta bulunan bir sorgu, veri yapısı, fonksiyon veya kod parçası için kullanılan genel bir ifadedir. Bunun için en iyi örnek, faktöriyel hesabı yapan bir fonksiyon olabilir. Bu türden bir C# metodunu şu şekilde kodlayabiliriz:

Burada, dikkat edilirse, bir biriktirme ve bir başlangıç ayarlama olmak üzere, rekürsif işlem iki kısım halinde tanımlanmaktadır.

Örnek 5:

public class FaktoriyelHesapla
{
   public int sonuc = 0;
   public FaktoriyelHesapla(int sayi)
   {
      // başlangıç ayarlama
      sonuc=FaktoriyeliniAl(sayi);
   }

   private int FaktoriyeliniAl(int sayi)
   {
      if(sayi [[ 0 || sayi == 0 || sayi == 1)
         return 1;
      else
      {
         // biriktirme
         return sayi * FaktoriyeliniAl(sayi-1);
      }
   }
}

İPUCU:
Sorguda görüldüğü gibi Rekürsiflik gereksinimi yok ise Sorguyu türetilmiş tablolar kullanarak kurgulamak daha rahat ve okunabilir bir yöntemdir.

İlişkisel Ortamda Hiyerarşik Veriyi Modellemek

İlişkisel veritabanında hiyerarşik veri tutmak genellikle problemlidir. Aslında ilişkisel veriyi saklamak bu işin en problemsiz ve en kolay kısmıdır. Şekil.1’de bir hiyerarşik verinin ağaç yapısı şeklinde gösterimini görebilirsiniz.

Kuruluş Şeması

Şekil.1: Hiyerarşik verilerin ağaç şeklinde gösterimi

Bu türden bir hiyerarşik veriyi tutumak için şu şekilde bir ilişkisel tasarım yapılabilir:

(a) (b)

Şekil 2: a) Hiyerarşik veri saklamak için tasarlanmış bir kendisi ile ilişkili tablo. b)Bu tablo içerisinde yer alan hiyerarşik verileri içeren bir sorgunun sonucu

Buraya kadar her şey çok pratik. Peki dışarıdan bir kategori kodu geldiğinde bu kategori ve bütün altındaki kategorilere ait ürünleri nasıl bulabiliriz? İşte bu soruya cevap vermek daha önce karşılaşmadınız ise biraz vaktinizi alabilir. Bunun için yapılabileceklerden biri, çoklu ifade ile tablo döndüren bir fonksiyona, bir kategori kodu gönderildiğinde, bu kategori ve alt kategorilerinin listesini tablo olarak döndürtmektir. Bunun için akla gelen ilk çözümlerden birini aşağıda bulabilirsiniz:

SQL Server 2000’de Rekürsif Sorgu için Örnek Fonksiyon

Örnek-6:CREATE FUNCTION FN$CHILDCATSFINDER(
    @categoryID BIGINT
)
RETURNS @subCatIDs TABLE(categoryID BIGINT, passed BIT)
AS
BEGIN
    DECLARE @sonucAdet TINYINT
    INSERT INTO @subCatIDs
    VALUES(@categoryID,1)
    INSERT INTO @subCatIDs
    SELECT categoryID,0
    FROM tbCategory
    WHERE parentCategoryID = @categoryID
    SET @sonucAdet = @@ROWCOUNT
    WHILE (@sonucAdet != 0)
    BEGIN
        INSERT INTO @subCatIDs SELECT categoryID,0
        FROM tbCategory WHERE parentCategoryID IN
            (SELECT categoryID FROM @subCatIDs WHERE passed=0 )
        SET @sonucAdet = @@ROWCOUNT
        UPDATE @subCatIDs
        SET passed=1
    END
RETURN
END

Burada yapılan işlemleri özet olarak ele alalım.

Fonksiyonumuz şöyle bir tablo değişken kullanmakta:

categoryID :BIGINT passed :BIT Bu alanlardan categoryID’de kategorinin kodu, passed sütununda da alt kategorilerinin tabloya eklenip eklenmediğini kontrol etmek için ekledik. Bir kategorinin alt kategorileri tabloya eklendiği anda, bu alanı 1’e eşitliyoruz.

Bunun dışında yapılanları bir cümle ile özetleyelim: Son sorgudan sıfır kayıt etkileninceye kadar, tablodaki her bir satıra ait alt satırlar tabloya eklenmekte.

Bu fonksiyon oluşturulduktan sonra, bir reyon kodu geldiğinde, bu reyon ve bütün alt reyonlarında yer alan ürünlerin listesini şu şekilde bulabiliriz:

SELECT * FROM …. WHERE categoryID IN(SELECT categoryID FROM dbo.FN$CHILDCATSFINDER(1)

Görüldüğü gibi, rekürsif bir sorguyu, bilindik yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışmak oldukça zahmetli bir işlem halini almaktadır. İşte bu türden bir sorun CTE kullanımı için oldukça iyi bir sorundur. Şimdi problemi bir de bu yönü ile inceleyeceğiz.

Hiyerarşik Sorgu için CTE’nin Rekürsif Kullanımı

Bir CTE kendine referans içerdiğinde rekürsif olur. Bu durum için genel bir kalıp şu şekilde verilebilir:

WITH CTEIsim ( sutun listesi )
(
     baslangic sorgusu
     UNION ALL
     CTEIsmi’ni çağıran sorgu (biriktirme)
)
SELECT CTEye referans

Örnek-7:

Kategori ağacını hiyerarşik ve rekürsif sorgulamamız gerekiyorsa:

WITH CatCTE(categoryID, categoryName)
AS
(
   SELECT categoryID, categoryName FROM tbCategory
   WHERE categoryID=1
       UNION ALL
   SELECT C.categoryID, categoryName
   FROM tbCategory C JOIN CatCTE as CTE ON C.parentCategoryID = CTE.categoryID
)
SELECT * FROM CatCTEBu tür bir yapıda, kendini çağırma işlemi, ikinci SELECT boş sonuç seçtiğinde sona erer. Aksi halde rekürsifliğin sonucu olarak sürekli kendisini çağırmaya devam etmesi beklenir. Ancak performansın kırılmaması için SQL Server 2005’in default özelliği olarak, bir CTE’nin en fazla 100 defa kendini çağırmasına müsaade edilir. Bu sayıyı, artırmak veya azaltmak mümkündür.

Örnek -8:

En fazla 4 seviyeye kadar kendini çağıran bir CTE

WITH CatCTE(categoryID, categoryName)
AS
(
   SELECT categoryID, categoryName FROM tbCategory
   WHERE categoryID=1
      UNION ALL
   SELECT C.categoryID, categoryName
   FROM tbCategory C JOIN CatCTE as CTE
   ON C.parentCategoryID = CTE.categoryID
)
SELECT * FROM CatCTE OPTION(MAXRECURSION 4)

DİKKAT

OPTION(MAXRECURSION 0) ile tanımlı bir SELECT cümlesi için bir tekrar çağırma sayısı kısıtlaması yoktur. Bu tür bir ifade, ikinci SELECT ifadesi sonuç döndürmez oluncaya kadar kendini çağırma devam eder.

Değerlendirme ve Sonuç

CTE (veya GTI) özellikle rekürsif sorgular veya hiyerarşik veriler sorgulamak için oldukça avantajlı ve kullanımı kolay bir yapı olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle Tablo döndüren kullanıcı tanımlı fonksiyonlar(UDF) ile birlikte kullanımı bir çok hiyerarşik sorun için çözüm olacaktır.

Makale:
SQL Server 2005 : Recursive(Öz-yinelemeli) Sorgular ve CTE ADO.NET ve SQL Yaşar Gözüdeli
  • Yazılan Yorumlar
  • Yorum Yaz
KAS
14
2013
Hocam Çok güzel bir makale çok saolun hocam ben bu makale ile kategorilerin ve alt kategorilerin ürün sayılarını listelettim ancak kategorilerin veya alt kategorilerin yanlarında ürün sayılarını gösteremedim onu nasıl yapabliliriz?
NİS
7
2005
Selamlar, CTE nin recursif sorgulamada sağladığı kolaylık gerçekten çok etkili bir yöntem olabilir. En azından bazı durumlarda bizi CURSOR kullanmaktan kurtarır. Bu basit ve anlaşılır makale için teşekkürler ...
Sayfalar : 1 
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi için tıklayın.
Üye değilseniz Üyel Ol linkine tıklayarak üyeliğinizi hemen başlatabilirisniz.
 
  • Bu Konuda Son 10
  • Eklenen Son 10
  • Bu Konuda Geçmiş 10
Bu Konuda Yazılmış Yazılmış 10 Makale Yükleniyor
Son Eklenen 10 Makale Yükleniyor
Bu Konuda Yazılmış Geçmiş Makaleler Yükleniyor