Bu site emekli olmuştur. Arşiv amaçlı olarak BT AKADEMİ sponsorluğunda yayın hayatına devam etmektedir.
C#nedir?com
 
YAZAR HAKKINDA
Çiğdem Çavdaroğlu
Çiğdem Çavdaroğlu
http://www.csharpnedir.com/
İletişme geçmek için tıklayın.
28 Makalesi yayınlanmakta.
Yazar hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Yayınlanan diğer makaleleri için tıklayın.
İlgili etiketler: bilgileri bilgilerin bilgiyi dosyadan ekrana fonksiyonu fonksiyonun fonksiyonunu fprintf fscanf ikinci klavyeden parametresi sirasiyla sscanf C / Sys Prog. Çiğdem Çavdaroğlu
 
YAZI HAKKINDA
Türü : Makale
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
Seviyesi : Başlangıç
Kategori : C / Sys Prog.
Yayınlanma Tarihi : 20.6.2005
Okunma Sayısı : 56143
Yorum Sayısı : 2     yorum yaz
Site İçi AramaSİTE İÇİ ARAMA
Üye Girişini AçÜye GİRİŞİ
Üye girişi için tıklayın.
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Beni her zaman hatırla
Bir hafta boyunca kullanıcı bilgilerinizi kullanıcı çıkışı yapana kadar hatırlar. (Paylaşılan bilgisayarlarda önerilmez.)
 
Şifremi / Kullanıcı Adımı unuttum.
 
.net TV RSS Serbest KÖŞE (?)
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
emre TAŞ
Silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
Makale Gönder Bende Yazmak İstiyorum
.net TV RSSBlogroll
Turhal Temizer
Conda install environment.yml Package 11.12.2023
Turhal Temizer
Mac OS/X Removing CUDA 11.12.2023
Burak Selim Şenyurt
Matematik ve Oyun Programlama - Missile Command - Final 11.12.2023
Burak Selim Şenyurt
Matematik ve Oyun Programlama - Missile Command - Bölüm 2 11.12.2023
  Diğer Herşey
Sponsorlar
BT Akademi
Medya Portakal
Video Hosting Sponsoru
Csharpnedir.com bir Ineta üyesidir
Uzman Abi
Her Yönüyle C# - Sefer Algan
Standart scanf, fscanf ve sscanf Fonksiyonları
 
Kapat
Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle Arkadaşıma Gönder MySpace Del.Ico.Us Digg Facebook Google Mixx Reddit StumbleUpon
Bir önceki makalemizde printf, fprintf ve sprintf fonksiyonlarını ele almıştık. Bu fonksiyonlar, genel anlamda bir çıkış birimine (örneğin ekrana, char * türünden bir göstericiye ya da bir dosyaya) bilgi aktaran standart fonksiyonlardı. Bu makalemizde ise bir giriş biriminden bilgi alıp bir nesneye aktaran fonksiyonlar olan scanf, fscanf ve sscanf standart fonksiyonlarını ele alacağız.

* scanf Fonksiyonu :

Programlarımızda sıklıkla kullanıcıdan bir bilgi almaya gereksinim duyarız. İşte bu işlemi gerçekleştirmek için scanf fonksiyonu kullanılır. Standart scanf fonksiyonu ile girdi elde edilir. Fonksiyonun prototip bildirimi stdio.h başlık dosyasında yer alır :

int scanf (char *format, ...);
scanf fonksiyonu, standart girdi biriminden girilen karakterleri okuyarak, parametre değişkeni olarak aktarılan nesnelere yazar. Karakterleri yorumlama işlemini de format parametresi olarak geçilen ifadeye göre gerçekleştirir. Geri dönüş değeri, başarılı olarak aktarılan karakter sayısını ifade eder. Fonksiyonun tüm parametreleri göstericidir. Format belirten ilk parametrenin dışındaki parametreler, alınan bilgilerin aktarılacağı göstericilerdir. Format belirten ifadede kullanılan dönüşüm belirteçleri ile bu göstericiler sırasıyla eşleştirilir ve her göstericiye değerin ne şekilde yorumlanarak atanacağı belirlenir. Örneğin kullanıcının klavyeden gireceği bir tamsayı değerini bir nesneye atamak istersek şöyle bir ifade yazmalıyız :

int deger;
scanf("%d",&deger);

//...

int a, b;
scanf("%d%d",&a,&b);
Görüldüğü üzere, ikinci parametre olarak "deger" isimli nesnenin adresi geçilmiştir. Kullanıcının klavyeden gireceği tamsayı değeri, bu adrese yazılacaktır. İkinci örnekte ise klavyeden iki bilgi alınmıştır. Bu bilgiler de biçimlendirme ifadesine göre tamsayı olarak yorumlanır. Biçimlendirme ifadesinde özel olarak belli karakterler kullanarak tek satırda bilgi alımını da sağlayabiliriz. Örneğin klavyeden noktalı virgül ile ayrılmış üç tane tamsayı değeri almak istediğimizi düşünelim. Yani kullanıcı bir satırda gireceği tüm bilgileri yazacak ve bunları birer noktalı virgül ile ayıracak. Bu durumda scanf fonksiyonunu şu şekilde çağırmalıyız :

int a, b, c;
scanf("%d;%d;%d",&a,&b,&c);

//...

int gun,yil;
char ay[20];
scanf("%d %s %d";&gun,ay,&yil);
Kullanıcı "34;56;21" şeklinde bir ifade girdiğinde bu değerler sırasıyla a, b ve c nesnelerine atanacaktır. Biçimlendirme ifadesinde noktalı virgül kullanmazsak, bu durumda kullanıcının bu değerleri teker teker girmesi ve her defasında "enter" tuşuna basması gerekir. Eğer boşluklarla ayrılmış bir ifadeyi tek satırda alarak nesnelerimize aktarmak istiyorsak biçimlendirme ifadesindeki dönüşüm karakterleri arasına boşluk karakteri eklemeliyiz. Yukarıda ikinci örnekte klavyeden aralarına boşluklar ile bırakılmış bir tarih bilgisinin okunmasını sağladık. Örneğin kullanıcı "1 Ocak 2005" gibi bir tarih bilgisini girip "enter" tuşuna bastığında bu bilgiler sırasıyla gun, ay ve yil nesnelerine aktarılacaktır. (Dizi isimleri adres belirttiği için ay dizisinin adı doğrudan yazılmıştır.) scanf fonksiyonu girdi biriminden kaç değer okuyacağını biçimlendirme ifadesinde kullanılan dönüşüm karakteri sayısına göre belirler. Bu sayı ile alınan değerleri saklamak üzere fonksiyona aktardığımız adreslerin sayısının tutması önemlidir. scanf fonksiyonu ile aldığımız bilgilerin sayısını kontrol etmek için fonksiyonun geri dönüş değerini kullanabiliriz. Bu şekilde kullanıcının bilgileri istediğimiz şekilde girmesini de sağlayabiliriz. Tarih bilgisi almak için yazdığımız yukarıdaki ifadede scanf fonksiyonunun bulunduğu satırı bir if ifadesi içerisine alıp geri dönüş değerinin 3 olup olmadığını kontrol ederiz, eğer girilen bilgi sayısı 3’e eşit değilse kullanıcıya bir bilgi mesajı vererek kullanıcıyı bilgiyi doğru girmeye zorlayabiliriz. Biçimlendirme ifadesinde kullanılan dönüşüm karakterleri ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiyi printf - fprintf - sprintf fonksiyonlarını incelediğimiz makalede bulabilirsiniz.

* fscanf Fonksiyonu :

fprintf fonksiyonu, bilgileri ilk parametresi olarak geçilen dosya göstericisinin gösterdiği dosyaya yazıyordu. fscanf fonksiyonu da aynı şekilde bilgileri ilk parametresi olarak geçilen dosya göstericisinin gösterdiği dosyadan okur ve diğer parametrelerinde belirtilen adreslere yazar. Fonksiyonun prototip bildirimi stdio.h başlık dosyasında yer alır :

int fscanf (FILE *fp, char *format, ...);
Fonksiyonun ilk parametresi okumanın yapılacağı dosyayı işaret eden bir dosya göstericisi olmalıdır. İkinci parametresi biçimlendirme ifadesidir. Diğer parametreler ise okunacak bilgilerin aktarılacağı nesnelerdir. Geri dönüş değeri, belirtilen dosyadan başarıyla okunup belirtilen alanlara yazılan değer sayısını ifade eder. printf - fprintf - sprintf fonksiyonlarını incelediğimiz makalede yaptığımız bir örneği ele alarak fscanf fonksiyonunu kullanalım. Söz konusu örnekte yılın aylarının sıra numaralarını ve isimlerini bir dosyaya fprintf fonksiyonu ile yazdırmıştık. Şimdi aynı dosyadan bu bilgileri okuyarak ekrana yazdıralım :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> #define MONTH_NUMBER 12

char *ptr[] = {"Ocak","Subat","Mart","Nisan","Mayis","Hazira n", "Temmuz","Agustos","Eylul","Ekim","Kasim","Ara lik"};

int main ()
{
    FILE *fp;
    int i;

    char a1[10], a2[10], a3, a4[20];

    //1. Kısım
    fp = fopen("aylar.txt","w");
    if (!fp) {
        printf("aylar.txt dosyasi olusturulamadi. Program sonlaniyor... \n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    for (i = 0; i < MONTH_NUMBER; ++i)
        fprintf(fp,"%2d. ay : %s\n",i+1,ptr[i]);
    fclose(fp);

    //2.Kısım
    fp = fopen("aylar.txt","r");
    if (!fp) {
        printf("aylar.txt dosyasi acilamadi. Program sonlaniyor...\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    for (i = 0; i < MONTH_NUMBER; ++i) {
        fscanf(fp,"%s %s %c %s",a1,a2,&a3,a4);
        fprintf(stdout,"%s %s %c %s \n",a1,a2,a3,a4);
    }
    fclose(fp);

    return 0;
}

Kodun ilk bölümünde ptr isimli dizinin elemanları olan ay isimlerini sıra numaraları ile beraber aylar.txt isimli bir dosyaya yazdırıyoruz. Bu kısmı fprintf fonksiyonunu ele aldığımız makalede oluşturmuştuk. Şimdi oluşturduğumuz bu dosyadan bu bilgileri satır satır alarak ekrana yazdıracağız. Okuma sırasında da fscanf fonksiyonunu kullanacağız. fscanf fonksiyonu ile dosyadan bilgi okuyacaksak, bilginin dosyada nasıl bir biçimde saklandığını bilmemiz gerekir. Örneğin bizim dosyamızda her satırda bir ay ve o aya ilişkin sıra numarası "1. ay : Ocak" şeklinde tutuluyor. Bu bilgiyi okurken "1.", "ay", "Ocak" kısımlarını char türden göstericilere ":" karakterini ise char türden bir nesneye aktarabiliriz. Ancak bu bilginin nasıl tutulduğunu bilmeseydik biçimlendirme ifadesini oluşturamazdık. Kodun ikinci kısmında "aylar.txt" dosyasını okuma modunda açıyoruz. Dosya açma işlemi başarıyla sonuçlanırsa satır satır dosyayı okuduğumuz for döngüsüne geliyoruz. Burada fscanf fonksiyonunun biçimlendirme ifadesini az önce bahsettiğimiz gibi ilk iki parametreyi ve son parametreyi karakter katarı olarak, üçüncü parametreyi ise karakter olarak okuyacağımızı belirtecek şekilde yazıyoruz. Bilgilerin aktarılacağı nesneleri ise sırasıyla diğer parametre değişkenleri olarak yazıyoruz. Karakteri aktaracağımız nesnenin adresini gönderiyoruz, dizi isimlerini ise sadece isimlerini belirterek gönderiyoruz. Döngü içerisinde ikinci adımda, okuduğumuz bilgiyi ekrana yazdırmak için fprintf fonksiyonunu kullandık. Ekrana yazma yapabilmek için fprintf fonksiyonunun ilk parametresine "stdout" dosya göstericisini geçiyoruz. Hatırlayacağınız üzere bu dosya göstericisi ve bununla beraber stdin, stderr dosya göstericileri program başlatıldığında otomatik olarak oluşturuluyordu. stdout dosya göstericisi, ekrana işaret ediyordu. Bu durumda fprintf fonksiyonu bilgileri ekrana aktaracaktır. Son olarak dosyamızı kapatıyoruz ve programımız sonlanıyor. fprintf ve fscanf fonksiyonlarını kullanarak bir dosyayı kopyalamak da mümkündür. İsterseniz buna ilişkin bir örnek de yapalım :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> #define MONTH_NUMBER 12

char *ptr[] = {"Ocak","Subat","Mart","Nisan","Mayis","Hazira n", "Temmuz","Agustos","Eylul","Ekim","Kasim","Ara lik"};

int main ()
{
    FILE *fp1, *fp2;
    int i;

    char a1[10], a2[10], a3, a4[20];

    fp1 = fopen("aylar.txt","r");
    if (!fp1) {
        printf("aylar.txt dosyasi acilamadi. Program sonlaniyor... \n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    fp2 = fopen("kopya_aylar.txt","w");
    if (!fp2) {
        printf("kopya_aylar.txt dosyasi olusturulamadi. Program sonlaniyor... \n");
        fclose(fp1);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    for (i = 0; i < MONTH_NUMBER; ++i) {
        fscanf(fp1,"%s %s %c %s",a1,a2,&a3,a4);
        fprintf(fp2,"%s %s %c %s \n",a1,a2,a3,a4);
    }

    fclose(fp1);
    fclose(fp2);

    return 0;
}

Öncelikle bilgilerin bulunduğu "aylar.txt" dosyasını okuma modunda açıyoruz. Daha sonra kopya dosyayı "kopya_aylar.txt" isminde yazma modunda açıyoruz. Dosya açma işlemlerinin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını kontrol ediyoruz. Bu işlemlerin ardından, sırasıyla ilk dosyadan okuduğumuz bilgiyi hemen kopya dosyaya yazdırıyoruz. Bilgiyi okumak için fscanf fonksiyonunu, yazdırmak için de fprintf fonksiyonunu kullandık. Dosya satır satır kopyalandıktan sonra her iki dosyayı da kapatıyoruz ve programımız sonlanıyor.

* sscanf Fonksiyonu :

Bu fonksiyon okuyacağı bilgiyi, ilk parametresinde belirtilen karakter katarından alır. Fonksiyonun stdio.h başlık dosyasında yer alan prototip bildirimi şu şekildedir :

int sscanf (char *str, char *format, ...);
sscanf fonksiyonunun diğer scanf fonksiyonlarından tek farkı, okuma işlemini ilk parametresinde belirtilen (char *) türündeki nesneden yapmasıdır. Biçimlendirme ifadesi, yine scanf ve fscanf fonksiyonlarında olduğu gibi okunan bilginin nasıl yorumlanacağını belirtir. Diğer parametreler ise bilgilerin aktarılacağı göstericilerdir.

#include <stdio.h> int main ()
{
    char *str = "12 Aralik 1945";
    int gun, yil;
    char ay[20];

    sscanf(str,"%d %s %d",&gun,ay,&yil);
    printf("%d ",gun);
    printf("%s ",ay);
    printf("%d \n",yil);
    return 0;
}
Bu örnekte de (char *) türünden bir göstericide tutulan tarih bilgisini sscanf fonksiyonu ile okuyarak gun, yil ve ay isimli nesnelere atadık. Görüldüğü üzere kullanılan tema hep aynıdır. Sadece okumanın yapıldığı yer değişmektedir. Böylece scanf, fscanf ve sscanf fonksiyonlarının ortak ve farklı yönlerini kavramış olduk. Bir dahaki yazımızda görüşmek üzere, mutlu günler dilerim..

Makale:
Standart scanf, fscanf ve sscanf Fonksiyonları C ve Sistem Programlama Çiğdem Çavdaroğlu
  • Yazılan Yorumlar
  • Yorum Yaz
HAZ
2
2017
Merhaba aşağıdaki senaryodaki kodu çalıştırdığımda prm3 değişkenine 23 değerini atmıyor ama diğer 3 ve k değerlerini prm1 ve prm2 değişkenlerine atabiliyor sebebi veya çözümü nedir acaba? void Senaryo3() { char str[100] = "3 k 23"; int prm1, prm3; char prm2; sscanf_s(str, "%d %c %d", &prm1, &prm2, &prm3); }
TEM
14
2005
utf destekliside olsa böle scanf diyince utf yazabilsek wchar_t kullansak little endian big endiandan problem çıksa seg fault verse ?
Sayfalar : 1 
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi için tıklayın.
Üye değilseniz Üyel Ol linkine tıklayarak üyeliğinizi hemen başlatabilirisniz.
 
  • Bu Konuda Son 10
  • Eklenen Son 10
  • Bu Konuda Geçmiş 10
Bu Konuda Yazılmış Yazılmış 10 Makale Yükleniyor
Son Eklenen 10 Makale Yükleniyor
Bu Konuda Yazılmış Geçmiş Makaleler Yükleniyor