Bu site emekli olmuştur. Arşiv amaçlı olarak BT AKADEMİ sponsorluğunda yayın hayatına devam etmektedir.
C#nedir?com
 
YAZAR HAKKINDA
Ahmet Faruk Nacaroğlu
Ahmet Faruk Nacaroğlu
http://www.csharpnedir.com/
İletişme geçmek için tıklayın.
40 Makalesi yayınlanmakta.
Yazar hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Yayınlanan diğer makaleleri için tıklayın.
İlgili etiketler: arial ayrica baglanti baglantiyi dataset farkli helvetica metodu nesnemize olmazsa repeater sablonlari verileri veritabanindan veriyi ASP.NET Ahmet Faruk Nacaroğlu
 
YAZI HAKKINDA
Türü : Makale
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
Seviyesi : Başlangıç
Kategori : ASP.NET
Yayınlanma Tarihi : 4.7.2004
Okunma Sayısı : 121858
Yorum Sayısı : 18     yorum yaz
Site İçi AramaSİTE İÇİ ARAMA
Üye Girişini AçÜye GİRİŞİ
Üye girişi için tıklayın.
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Beni her zaman hatırla
Bir hafta boyunca kullanıcı bilgilerinizi kullanıcı çıkışı yapana kadar hatırlar. (Paylaşılan bilgisayarlarda önerilmez.)
 
Şifremi / Kullanıcı Adımı unuttum.
 
.net TV RSS Serbest KÖŞE (?)
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
emre TAŞ
Silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
Makale Gönder Bende Yazmak İstiyorum
.net TV RSSBlogroll
Turhal Temizer
Conda install environment.yml Package 29.11.2023
Turhal Temizer
Mac OS/X Removing CUDA 29.11.2023
Burak Selim Şenyurt
Matematik ve Oyun Programlama - Missile Command - Final 29.11.2023
Burak Selim Şenyurt
Matematik ve Oyun Programlama - Missile Command - Bölüm 2 29.11.2023
  Diğer Herşey
Sponsorlar
BT Akademi
Medya Portakal
Video Hosting Sponsoru
Csharpnedir.com bir Ineta üyesidir
Uzman Abi
Her Yönüyle C# - Sefer Algan
ASP.NET Repeater Kontrolü
 
Kapat
Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle Arkadaşıma Gönder MySpace Del.Ico.Us Digg Facebook Google Mixx Reddit StumbleUpon
Nerdeyse tüm ASPNET kontrollerine veri bağlamak mümkün iken bu iş için özelleşmiş üç ana kontrol vardır. Bunlar: sizinde bildiğiniz gibi DataGrid, DataList ve Repeater kontrolleridir. Bugün Repeater kontrolünü kullanmayı inceleceğiz.

Yukarıdaki üçlünün arasında DataGrid en yeteneklisidir. Repeater kontrolü ise en az yeteneklisidir. DataList, yetenek olarak ikisinin ortasında kalıyor. Burda birkaç konuya dikkatinizi çekmek isterim. Kontrolün yeteneği artıkça onu kullanmak da daha karmaşık hale geliyor. Ayrıca kontrole kendimize özel bir biçim uygulama da zorlaşıyor. Diğer bir değişle en esnek veri bağlama kontrolü Repeater kontrolüdür.

Repeater kontrolünün diğer ikisinden daha esnek olması onun sadeliği ve DataGrid’ in veriyi tablo içerisinde görüntülemeyi tercih etmesindendir. Ayrıca Repeater kontrülünün içine istediğimiz HTML taglarını ekleyebiliriz. Yani Repeater kontrolünde tablolara bağımlı değiliz.

Repeater kontrolünü etkin bir biçimde kullanmanın yolu, kontrolün içindeki bölümler için şablonları kullanmaktan geçer. Çünkü bu kontrolün varsayılan bir görünümü yoktur. Repeater kontrolünde beş farklı şablon (Template) kullanabiliriz. Şablonlardan olmazsa olmazı tabii ki de ItemTemplate’ dir. ItemTemplate şablonu bir veri kaynağından gelen verinin her bir kaydını nasıl görüntüleyeceğimizi belirlemek için kullanılır. Zaten o olmazsa hiçbir şeyi görüntüleme şansımız yoktur.

Diğer şablonlara geçmeden önce Repeater kontrolünün en basit kullanımını görmek için bir örnek yapalım. Bunun için sizin bir tane ASP.NET projesi açtığınızı varsayıyorum. Sonra bu uygulmaya Ornek1.aspx isimli bir web formu ekleyelim. Formumuzun html kodunu aşağıdaki gibi olacak şeklide değiştirelim:

<%@ Page language="c#" Codebehind="Ornek1.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="RepeaterKontrolu.Ornek1" %>
<HTML>
    <HEAD>
        <title>Repeater Ornek1</title>
    </HEAD>

    <body MS_POSITIONING="GridLayout">

        <form id="Form1" method="post" runat="server">

            <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">

                <ItemTemplate>

                        <b>Şirket: </b> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "CompanyName") %>
                        <br>
                        <b>İlgili kişi: </b> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ContactName") %>
                        <br>
                        <b>Şehir: </b> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "City") %>
                        <br>
                        <br>

               </ItemTemplate>

            </asp:Repeater>

        </form>
    </body>
</HTML>
Ornek1.aspx Yukarıdaki sayfamızın html kodunda kırmızı renkli olan kısımlar Repeater kontrolümüz ile ilgilidir. Dikkat ederseniz Repeater1 isimli kontrolümüzü içindeki item template şablonumuzda bir takım kodlar bulunmaktadır. Burda veri kaynağından gelen her bir kaydın CompanyName, ContactName ve City alanlarını görüntülemek istiyoruz. Normal html kodunun içinde herhangi bir yerde veriyi görüntülemek için <%# Veri %> şeklinde bir yapı kullanmamız mümkündür. Ancak burda özel bir durum olduğu için <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "KolunIsmi") %> gibi bir yöntem kullanıyoruz.

Şimdi istersenizin örneğimizin arka planda çalışacak kodunu inceleyelim:

using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls; namespace RepeaterKontrolu{

   public class Ornek1 : System.Web.UI.Page
   {
        protected System.Web.UI.WebControls.Repeater Repeater1;

        private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
        {
               // Sayfa ilk yüklendiğinde Veritabanından veriyi getiren metodu çağıralım:
               this.VeriGetir();
         }       public void VeriGetir()
      {
            // Önce bir bağlantı nesnesi oluşturalım.
            // Bağlantı nesnesinin yapılandırıcısına bağlantı cümlemizi yazıyoruz:
            OleDbConnection objConn = new OleDbConnection("Data Source=C:\\Northwind.mdb; Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;");


            // Çalıştıracağımız komutu oluşturalım.
            // Komutunda yapılandırıcısına da SQL sorgumuzu eklemeyi unutmuyoruz:
            OleDbCommand objCmd = new OleDbCommand("SELECT Customers.CompanyName, Customers.ContactName, Customers.City FROM Customers;");

            // Bağlantımızı ile komutumuzu ilişkilendirelim:
            objCmd.Connection = objConn;

            // Bir veri adaptörü oluşturalım:
            OleDbDataAdapter objDataAdapter = new OleDbDataAdapter(objCmd);

            // Bir tane veri tablosu oluşturalım.
            // Genelde örneklerde DataSet oluşturulur ama biz birden fazla
            // veri kümesi beklemediğimiz için DataSet e ihtiyacımız yok!
            DataTable objDt = new DataTable();

            // bağlantmızı açalım:
            objConn.Open();

            // veri tablomuzu adaptör yardımı ile dolduralım:
            objDataAdapter.Fill(objDt);

            // bağlantıyı kapatalım:
            objConn.Close();

            // Repeater nesnemize veri kaynağını gösterelim:
            Repeater1.DataSource = objDt;

            // Veriyi Repeater nesnemize bağlayayalım:
            Repeater1.DataBind();
         }
      }
}

Ornek1.aspx.cs Yukarıdaki kodu açıklamadan önce sayfamızın aşağıdaki gibi bir sonuç göstermesi gerektiğni belirtelim. Aslında kodu biraz ADO.NET ile ilgilenmiş arkadaşların kolayca anlayacağını tahmin ediyorum. Yine de isterseniz üstünden bir geçelim. Sayafanın ilk yüklendiğinde çağrılan metod (Page_Load) içinde VeriGetir() isimli metodu çağırıyoruz. Peki VeriGetir() metodu ne yapıyor ona bir bakalım isterseniz. Bu metodun amacı içinde Ms Access veritabanı formatında olan Northwind’ den müşteriler tablosundaki 3 alanı getirmek ve sonucu Repeater1 kontrolümüze bağlamaktır. Bu amacımza ulaşmak için önce veritabanı ile olan bağlantıyı kurmak için objConn isimli bir bağlantı nesnesi oluşturuyoruz. Bağlantı nesnemizin yapılandırıcısına bağlatı için gerekli cümleyi yazıyoruz. Bir sonraki adımda veritabanından almak istedğimiz veri için bir komut,  objCmd,  nesnesi oluşturuyoruz. Komut nesnemizin yapılandırıcısına ise gerekli SQL sorgu cümlemizi yazarken hemen altaki satırda bu komutu çalıştırırken kullancağımız bağlantıyı bildiriyoruz.

DataSet ve DataTable döndermek için DataAdapter kullanmak zorundayız. Bizde kendi DataAdapter nesnemizi, ismi tahmin edeceğiniz gibi objDataAdapter, oluşturuken bu nesnenin kullanacağı komut nesnesini de hemen yapılandırıcıya atıyoruz. Sonra bağlantıyı açıp, objDataTable’ ımızı doldurup tekrar bağlantıyı kapatıyoruz. Artık istedğimiz verileri veri tablosundan aldık. Onları Repeater1 adını verdiğimiz kontrol ile ilişkilendirmek gerekiyor. Bunun için Repeater1.DataSource = objDataTable dedikten sonra veriyi bağlamak için Repeater1.DataBind(); yazmamız yeterlidir. Artık bir aksilik olmazsa istedğimiz verileri Repeater1’ de gösteriyor olacağız.Makalemizin başında da söyledğimiz gibi 5 farklı adet şablonu Repeater kontrollerine uygulayabiliriz. Bu şablonlar:

ItemTemplate Yukarıdadaki örneğimizde kulladığımız bu şablon veritabanından gelen her bir satır veriyi nasıl görüntülemek istediğimizi belirlemek için kullanılır.
AlternatingItemTemplate Art arda gelen veri satırlarının birinin diğerinden farklı olması için kullanılır. Bu sayede verilerin okunması kolaylaşır.
HeaderTemplate Repeater kontrolünün verileri alt alta yazmasından önce sadece en üstte bir defa görünen başlık içindir.
FooterTemplate Repeater’ın en altında yine sadece bir defa görünen altlık diyebileceğimiz kısmın şablonudur.
SeperatorTemplate Veritabanından gelen her bir satırı diğerinden ayırmak için kullanılabilir. Mesela bir yatay çizgi (<hr>) gibi.
İsterseniz şablonları Repeater kontrolümüzde nasıl kullanacağımıza dair daha gelişmiş bir örnek yapalım. Tahmin edeceğiniz gibi 1. örneğimizi code behind olarak yazdık. 2. örneğimizde de yine aynı yöntemi kullanacağız. Örneğimizi aspx formu şu şekildedir:

<%@ Page language="c#" Codebehind="Ornek2.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="RepeaterKontrolu.Ornek2" %>
    <HTML>
        <HEAD>
            <title>Repeater Ornek1</title>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
       </HEAD>
        <body MS_POSITIONING="GridLayout">
            <form id="Form1" method="post" runat="server">
                <table>

                    <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">

                        <headertemplate>
                            <tr bgcolor="#000066">
                                <td>
                                    <strong><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                        Şirket
                                    </font></strong>
                                </td>
                                <td>
                                    <strong><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                        İlgili kişi
                                    </font></strong>
                                </td>
                                <td>
                                    <strong><font color="#FFFFFF" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                        Şehir
                                    </font></strong>
                                </td>
                            <tr>
                        </headertemplate>

                        <ItemTemplate>
                            <tr bgcolor="#DDFFD7">
                                <td>
                                    <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                        <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "CompanyName") %>
                                    </font>
                                </td>
                                <td>
                                    <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                        <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ContactName") %>
                                    </font>
                                </td>
                                <td>
                                    <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                        <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "City") %>
                                    </font>
                                </td>
                            <tr>
                        </ItemTemplate>

                        <alternatingitemtemplate>
                            <tr bgcolor="#E8F5FF">
                                <td>
                                    <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                        <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "CompanyName") %>
                                    </font>
                                </td>
                                <td>
                                    <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                        <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ContactName") %>
                                    </font>
                                </td>
                                <td>
                                    <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
                                        <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "City") %>
                                </font>
                                </td>
                            <tr>
                        </alternatingitemtemplate>

                        <footertemplate>
                            <tr bgcolor="#990000">
                                <td colspan="3">
                                    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF" size="2">
                                        <b> Kayıt Sayısı: &nbsp;  <%= KayitSayisi %> </b>
                                    </font>
                                </td>
                            <tr>
                        </footertemplate>

                    </asp:Repeater>

                </table>
            </form>
        </body>
</HTML>
Ornek2.aspx Ornek2’ de Repeater kontrolünde kullanabileceğiz 5 şablondan 4 tanesini kullandık. SepearatorTemplate’ i kullanmamızın sebebi ise örnekte verileri bir tablo içinde görüntülememizdir. Burda dikkatinizi FooterTemplate’ deki <%= KayitSayisi %> kısma çekmek istiyorum. Aşağıdaki C# kodunda göreceğiniz gibi KayitSayisi değişkenine toplam kayıt sayısını atadık. Aşağıda ise örnek 2’ nin C# kodu bulunmaktadır:

using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls; namespace RepeaterKontrolu{

   public class Ornek2 : System.Web.UI.Page
   {
        protected System.Web.UI.WebControls.Repeater Repeater1; 
        protected int KayitSayisi;

        private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
        {
               // Sayfa ilk yükendiğinde veriyi Veritabanından
               // getiren metodu çağıralım:
               this.VeriGetir();
         }       public void VeriGetir()
      {
            // Önce bir bağlantı nesnesi oluşturalım.
            // Bağlantı nesnesinin yapılandırıcısına bağlantı cümlemizi yazıyoruz:
            OleDbConnection objConn = new OleDbConnection("Data Source=C:\\Northwind.mdb; Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;");


            // Çalıştıracağımız komutu oluşturalım.
            // Komutunda yapılandırıcısına da SQL sorgumuzu eklemeyi unutmuyoruz.
            // Sorguda sadece ’M’ harfile ile başlayan şehirleri getiriyoruz:
          OleDbCommand objCmd = new OleDbCommand("SELECT Customers.CompanyName, Customers.ContactName, Customers.City FROM Customers WHERE City LIKE ’M%’ ; ");

            // Bağlantımızı ile komutumuzu ilişkilendirelim:
            objCmd.Connection = objConn;

            // Bir veri adaptörü oluşturalım:
            OleDbDataAdapter objDataAdapter = new OleDbDataAdapter(objCmd);

            // Bir tane veri tablosu oluşturalım.
            // Genelde örnekte DataSet oluşturlur ama bizim birden fazla
            // veri kümesi beklemediğimiz için DataSet e ihtiyacımız yok!
            DataTable objDt = new DataTable();

            // bağlantmızı açalım:
            objConn.Open();

            // veri tablomuzu adaptör yardımı ile dolduralım:
            objDataAdapter.Fill(objDt);

            // bağlantıyı kapatalım:
            objConn.Close();

            // Repeater nesnemize veri kaynağını gösterelim:
            Repeater1.DataSource = objDt;

            // Veriyi Repeaster nesnemize bağlayayalım:
            Repeater1.DataBind();

           // Toplam kayıt sayısını DataTable’den direk alabiliriz.
           // Bunu da KayıtSayisi değişkenine atıoyruz:
           KayitSayisi = objDt.Rows.Count;

         }
      }
}

Ornek2.aspx.cs Dikkat ettiyseniz Ornek2.aspx.cs ile Ornek1.aspx.cs birbirine çok benziyor. Değişen kısımlar yukarıdaki kodun içinde kırmızı ile yazılmıştır. Ayrıca sorguda da ufak bir değişiklik yapıp sadece ’M’ harfi ile başlayan şehirlerdeki müşterileri sorguladık. Bu kodun çalışması sonucunda şöyle bir sonuç almalıyız:Bu makalemizde Repeater kontrolünü ve onun içinde şablonları nasıl kullanacağımızı incelemeye çalıştık. İlerki makalelerimizde Repeater kontrolünde şablonlara stil (style) uygulamanın yolunu ve kayıtları nasıl sayfa sayfa görüntüleyeceğimizi anlatmayı planlıyorum.

Ayrıca makalede yaptığımız örneklerin kodunu da burdan indirebilirsiniz.

Makale:
ASP.NET Repeater Kontrolü ASP.NET Ahmet Faruk Nacaroğlu
  • Yazılan Yorumlar
  • Yorum Yaz
ARA
3
2012
harika bir şekilde anlatmışsınız tebrik ederim ama sql server kullansaydın daha mı iyi olurdu yinede anlatım sadece ve mükemmel anlaşılır yazmışsın tebrikler
ŞUB
18
2012
Ellerinize sağlık iki örnekte ancak bu kadar iyi anlatılabilirdi. Saygılar...
EKİ
10
2011
Teşekkürler , güzel bir anlatım olmuş elinize sağlık.
EKİ
1
2011
Bora şenyiğit yaptığınız yalnış % işaretinden sonra diaz işareti (#) koymayı unutmanız. Şöyle olacak: <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Alan" %>
HAZ
7
2010
Çok güzel bir anlatım olmuş, teşekkürler. Ancak anlamadığım bir durum oldu. DataBinder.Eval içinde dönen Container, bende çıkmıyor :( Bu konuda ne yapabilirim? Teşekkürler
HAZ
7
2010
Çok güzel bir anlatım olmuş, teşekkürler. Ancak anlamadığım bir durum oldu. DataBinder.Eval içinde dönen Container, bende çıkmıyor :( Bu konuda ne yapabilirim? Teşekkürler
HAZ
7
2010
Çok güzel bir anlatım olmuş, teşekkürler. Ancak anlamadığım bir durum oldu. DataBinder.Eval içinde dönen Container, bende çıkmıyor :( Bu konuda ne yapabilirim? Teşekkürler
HAZ
7
2010
Çok güzel bir anlatım olmuş, teşekkürler. Ancak anlamadığım bir durum oldu. DataBinder.Eval içinde dönen Container, bende çıkmıyor :( Bu konuda ne yapabilirim? Teşekkürler
HAZ
7
2010
Çok güzel bir anlatım olmuş, teşekkürler. Ancak anlamadığım bir durum oldu. DataBinder.Eval içinde dönen Container, bende çıkmıyor :( Bu konuda ne yapabilirim? Teşekkürler
HAZ
7
2010
Çok güzel bir anlatım olmuş, teşekkürler. Ancak anlamadığım bir durum oldu. DataBinder.Eval içinde dönen Container, bende çıkmıyor :( Bu konuda ne yapabilirim? Teşekkürler
HAZ
7
2010
Çok güzel bir anlatım olmuş, teşekkürler. Ancak anlamadığım bir durum oldu. DataBinder.Eval içinde dönen Container, bende çıkmıyor :( Bu konuda ne yapabilirim? Teşekkürler
HAZ
7
2010
Çok güzel bir anlatım olmuş, teşekkürler. Ancak anlamadığım bir durum oldu. DataBinder.Eval içinde dönen Container, bende çıkmıyor :( Bu konuda ne yapabilirim? Teşekkürler
HAZ
7
2010
Çok güzel bir anlatım olmuş, teşekkürler. Ancak anlamadığım bir durum oldu. DataBinder.Eval içinde dönen Container, bende çıkmıyor :( Bu konuda ne yapabilirim? Teşekkürler
NİS
16
2010
Üstan öncelikle eline sağlık tam basit bir yerde takılmıştım makalen sayesinde atladım.Ama şunuda söylemeden geçemicem madem amaç sonunda bu tabloyu çıkarmak bunu DataGrid ile yapsan çok daha kolay olmazmı :D hem arkadaşın söylediği gibi direk üzerine ekle sil düzenle gibi butonlarda koyması basit olurdu.ileri geri butonlar,sayfa numaraları vs.Bence amaç menü tarzı birşey yapmaksa ör.menü veya siteHaritası gibi Repeater kullanmak daha faydalı olur ama bu tiptablolarda kesinlikle datagrid kullanmanızı tavsiye ederim.
OCA
26
2010
listelediğimiz verileri repeater içerisine yerleştireceğimiz bir button ile nasıl silebiliriz ???
Sayfalar : 1 2 
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi için tıklayın.
Üye değilseniz Üyel Ol linkine tıklayarak üyeliğinizi hemen başlatabilirisniz.
 
  • Bu Konuda Son 10
  • Eklenen Son 10
  • Bu Konuda Geçmiş 10
Bu Konuda Yazılmış Yazılmış 10 Makale Yükleniyor
Son Eklenen 10 Makale Yükleniyor
Bu Konuda Yazılmış Geçmiş Makaleler Yükleniyor