Bu site emekli olmuştur. Arşiv amaçlı olarak BT AKADEMİ sponsorluğunda yayın hayatına devam etmektedir.
C#nedir?com
 
YAZAR HAKKINDA
Ferhat Nutku
Ferhat Nutku
http://www.csharpnedir.com/
İletişme geçmek için tıklayın.
4 Makalesi yayınlanmakta.
Yazar hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Yayınlanan diğer makaleleri için tıklayın.
İlgili etiketler: (generic ara(sayilar farkli fonksiyon fonksiyonu fonksiyonunun genellemeleri main(string[] olusan pdizi return sayilar temsil yapmak yazabiliriz. C# / VC#/.NET Ferhat Nutku
 
YAZI HAKKINDA
Türü : Makale
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
Seviyesi : Başlangıç
Kategori : C# / VC#/.NET
Yayınlanma Tarihi : 26.11.2004
Okunma Sayısı : 22237
Yorum Sayısı : 0     yorum yaz
Site İçi AramaSİTE İÇİ ARAMA
Üye Girişini AçÜye GİRİŞİ
Üye girişi için tıklayın.
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Beni her zaman hatırla
Bir hafta boyunca kullanıcı bilgilerinizi kullanıcı çıkışı yapana kadar hatırlar. (Paylaşılan bilgisayarlarda önerilmez.)
 
Şifremi / Kullanıcı Adımı unuttum.
 
.net TV RSS Serbest KÖŞE (?)
Serbest Köşede C#nedir?com üyelerinin hazırladıkları yazılar yayınlanır. Bu yazılar editör incelemesine girmeden yayınlanır.
emre TAŞ
Silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
emre TAŞ
silindi
emre TAŞ
yazının devamı >
Makale Gönder Bende Yazmak İstiyorum
.net TV RSSBlogroll
Turhal Temizer
Conda install environment.yml Package 18.7.2024
Turhal Temizer
Mac OS/X Removing CUDA 18.7.2024
Burak Selim Şenyurt
Rust, WASM, Web Api ve Can-Ban Board ! 18.7.2024
Burak Selim Şenyurt
Kurumsal Yazılımcının Oyun Geliştirme ile İmtihanı 18.7.2024
  Diğer Herşey
Sponsorlar
BT Akademi
Medya Portakal
Video Hosting Sponsoru
Csharpnedir.com bir Ineta üyesidir
Uzman Abi
Her Yönüyle C# - Sefer Algan
C# 2.0'da Genellemeler - 1
 
Kapat
Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle Arkadaşıma Gönder MySpace Del.Ico.Us Digg Facebook Google Mixx Reddit StumbleUpon
Bu makalemizde ,NET Framework 2,0’la beraber C# diline ve CLR’ye eklenmiş olan generics (genellemeler) lerden bahsetmek istiyorum. Genellemeleri kullanarak parametre olarak farklı tipleri kabul edebilen ve bunlarla çalışabilen metotlar, sınıflar yazabiliriz. C#’daki genellemeler C++’da yer alan templates (şablonlar) konusuyla benzerlikler gösteriyor. Genellemelere C++ şablonlarının C# uyarlanmış kullanışlı, güvenli yapılarak olarak bakabiliriz. C#’daki genellemelerle C++’daki şablonlar arasında çeşitli benzerlikler ve farklar var. İleriki yazılarda bu farklara değineceğiz.

Genellemelere Giriş:

C#’da genellemeleri kullanabilmemiz için System.Collections.Generic isim aralığını kodumuza eklememiz gerekir. Bu isim aralığını ekledikten sonra kendi genel sınıflarımızı (generic class), genel metodlarımızı (generic metod), genel arayüzlerimizi (generic interface) ve genel temsilcilerimizi (generic delegate) yazabiliriz. Ayrıca bu isim aralığında .NET kütüphanesi içerisine dahil edilmiş olan çok sayıda hazır genel yapı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu yapıların tarifleri ve özellikleri sıralanmıştır. Bu sınıfların kullanım örneklerine ileride değineceğiz.
 
Genel Sınıf veya Arayüz Açıklama Genellemeye Karşılık Olan Genel Olmayan Tip
Collection<T>
ICollection<T>
Genel bir koleksiyonun temel sınıfı. CollectionBase
ICollection
Comparer<T>
IComparer<T>
IComparable<T>
Aynı genel tipte olan iki nesneyi sıralamak ve eşitliğini kontrol etmek için kullanılan yapılar. Comparer
IComparer
IComparable
Dictionary<K, V>
IDictionary<K,V>
Anahtar/değer ikilisi ile temsil edilen anahtara göre organize edilmiş koleksiyonlar. Hashtable
IDictionary
Dictionary<K, V>.KeyCollection Dictionary<K, V> ’de yer alan anahtar koleksiyonunu temsil eder. None.
Dictionary<K, V>.ValueCollection Dictionary<K, V> ’de yer alan değer koleksiyonunu temsil eder. None.
IEnumerable<T>
IEnumerator<T>
foreach ile taranabilen koleksiyonlar. IEnumerable
IEnumerator
KeyedCollection<T, U> Anahtarlanmış koleksiyonları temsil eder. KeyedCollection
LinkedList<T> Bağlı listeleri temsil eder. None.
LinkedListNode<T> Bağlı listedeki bir dalı temsil eder. None.
List<T>
IList<T>
IList<T> arayüzüne uyan boyutu dinamik olarak arttırılabilen listeler. ArrayList
IList
Queue<T> FIFO (ilk giren, ilk çıkar)’ya uygun koleksiyonlar. Queue
ReadOnlyCollection<T> Sadece okunabilir koleksiyonlar için genel temel sınıf. ReadOnlyCollectionBase
SortedDictionary<K, V> IComparer<T> arayüzüne uygun olarak sıralanmış anahtar/değer ikililerinde oluşmuş bir koleksiyonu temsil eder. SortedList
Stack<T> LIFO (Son giren, ilk çıkar)’ya uygun koleksiyonlar. Stack
Genellemelerin Kullanım Amacı:

Buraya kadar yazılanlar belki bize biraz anlamsız görülebilir. Genellemelerin bize sağladığı faydaları anlamak için bir örnek üzerinden yola çıkacağız. Örneğin verilen bir dizide istenilen elemanı arayan bir fonksiyon yazmak istiyoruz. Bunu şöyle yazabiliriz:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace generics_search
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayilar ={ 1, 5, 6, 8 };
      int ind;
      ind = Ara(sayilar, 6);
      Console.WriteLine(ind);
      Console.ReadLine();
    }
    static int Ara(int[] pDizi, int p)
    {
      for (int i = 0; i < pDizi.Length; ++i)
      {
        if (pDizi[i] == p)
          return i;
      }
      return -1;
    }
  }
}

Buraya kadar umarız herşey iyi gitmiştir. Ara fonksiyonunun parametreleri  int sayılardan oluşan bir dizi ve bu dizi içerisinde aramak istediğiz elemanı temsil eden int tipinde bir sayıdır. Bu fonksiyonu int tipinde elemanlardan oluşan tüm tek boyutlu diziler için rahatlıkla kullanabiliriz. Fonksiyonunun geri dönüş değeri int dir ve dizide aranan elemanın ilk olarak bulunduğu indisi temsil eder.

Ancak ondalıklı sayılardan oluşan bir dizi içerisinde arama yapmak istediğimizde Ara fonksiyonumuz işlerliğini yitirecektir. Bunun sebebi parametrelerinin int tipinde tanımlanmış olamsıdır. Bu sefer sorunu gidermek üzere yeni bir Ara fonksiyonu yazabiliriz.
 
static int Ara(double[] pDizi, double p)
İmzasına sahip Ara fonsiyonunun aşırı yüklenmiş (overloading) bir versiyonunu yazabiliriz. Ancak ileride bir string dizisinin içerisinde arama yapmak istersek yeni bir Ara versiyonu yazmamız gerekir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace generics_search
{
  class Search
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayilar ={ 1, 5, 6, 8 };
      string[] adlar ={ "ali", "veli", "C#"};
      int ind;
      ind = Ara(sayilar, 8);
      Console.WriteLine(ind);
      ind = Ara(adlar, "C#");
      Console.WriteLine(ind);
      Console.ReadLine();
    }
    static int Ara(int[] pDizi, int p)
    {
      for (int i = 0; i < pDizi.Length; ++i)
      {
        if (pDizi[i].Equals(p))
          return i;
      }
      return -1;
    }
    static int Ara(string[] pDizi, string p)
   {
      for (int i = 0; i < pDizi.Length; ++i)
      {
        if (pDizi[i].Equals(p))
          return i;
      }
      return -1;
    }
  }
}

pDizi[i].Equals(p) kullanarak, == operatörünün acaba iki string tipindeki değişkeni karşılaştırmak için .NET kütüphanesinde overloaded edilip edilmediği sorusunu kafamıza sormadık. Esasında == operatörü int, string ve diğer ilkel türler için karşılaştırma yapmak amacı ile .NET kütüphanesinde aşırı yüklenmiştir.

İşte genellemlerin amacı tipten bağımsız olarak method, sınıf, arayüz, temsilci yazmaktır. Ara fonsksiyonunun her değişken türü için ayrı ayrı yazılıp aşırı yüklenmesi veya Ara2, StringAra, DoubleAra adında farklı birçok fonksiyon yazılması genel bir metod kullanılarak önlenebilir.

Genel Fonksiyonlar (Generic Methods): 

Genel fonksiyonlar birden fazla değişken tipine cevap verecek şekilde yazılan fonksiyonlardır.

void Yerdegistir<T>( ref T lhs, ref T rhs){  T temp;  temp = lhs;  lhs = rhs;  rhs = temp;}
Yukarıdaki örnekte bir yerdeğiştirme fonksiyonu genel olarak tanımlanmıştır. Klasik fonksiyon tanımlamalarından farklı olarak fonksiyonunun isminin sonun <T> eklenmiştir. Burada T, tip parametresi (type parameter) olarak adlandırılır. T olarak adlandırılması zorunlu değildir. Ancak standart olarak T kabul edilmiştir.

Fonksiyonun çağırılması şöyle gerçekleştirilir.

int a = 1;int b = 2;Yerdegistir<int>(a, b);

Yerdegistir(a, b);
Olarak çağırmak da mümkündür. Derleyici fonksiyon çağırılırken aktarılan parametrelerin tipine bakarak uygun formattaki fonksiyonu kendi bulabilir.

Yerdegistir<int>(a, b); Yerdegistir<string>(a, b); Yerdegistir<double>(a, b);
Fonksiyonları da eğer a ve b uygun tiplerde verilirse çağırılabilir. Ara genel fonksiyonumuz şöyle yazılıp çağırılabilir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace generics_search
{
  class Search
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] sayilar ={ 1, 5, 6, 8 };
      string[] adlar ={ "ali", "veli", "C#" };
      int ind;
      ind = Ara<int>(sayilar, 8);
      //ind = Ara(sayilar, 8); dogru
      Console.WriteLine(ind);
      ind = Ara<string>(adlar, "C#");
      //ind = Ara(adlar, "veli"); dogru
      Console.WriteLine(ind);
      Console.ReadLine();
    }

    static int Ara<T>(T[] pDizi, T p)
    {
      for (int i = 0; i < pDizi.Length; ++i)
      {
        if (pDizi[i].Equals(p))
          return i;
      }
      return -1;
    }
  }
}

 
static int Ara<T>(T[] pDizi, T p)
Satırında farklı dizi tiplerinin kabul edilmesi için T[] parametre tipi olarak kullanılmıştır.

Genel fonksiyonları kullanarak tip dönüştürmelerinden de bir miktar uzaklaşabiliriz. Örneğin bir fonksiyon içerisinde bir tip dönüştürülmesinin yapılması başta performansı etkilemeyebilir. Fakat fonksiyon ufak dahi olsa bir döngü içerisinde çok sayıda çağırılıyorsa tip dönüştürmesi performans düşüşüne neden olacaktır. Genel bir fonksiyon ise tip dönüştürmelerinden bir nebze uzak yazılabilirse (herzaman mümkün olmayabilir) performans açısından üstünlük sağlayacaktır.

Makale:
C# 2.0'da Genellemeler - 1 C#, Visual C# ve .NET Ferhat Nutku
  • Yazılan Yorumlar
  • Yorum Yaz
Bu konu hakkında yayınlanan yorum bulunmamaktadır.
"Yorum Yaz" tabını kullanarak sizde yorumlarınızı yazabilirsiniz.
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi için tıklayın.
Üye değilseniz Üyel Ol linkine tıklayarak üyeliğinizi hemen başlatabilirisniz.
 
  • Bu Konuda Son 10
  • Eklenen Son 10
  • Bu Konuda Geçmiş 10
Bu Konuda Yazılmış Yazılmış 10 Makale Yükleniyor
Son Eklenen 10 Makale Yükleniyor
Bu Konuda Yazılmış Geçmiş Makaleler Yükleniyor